Wózki widłowe UDT

Wózki widłowe UDT

 

Urząd Dozoru Technicznego w sprawie wózków widłowych

Z dniem 18.08.2003 – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 zmieniającym rodzaj urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu – wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia zostają objęte dozorem technicznym (Dz. U. Nr 28 Poz. 240).
Przepis ten nakłada następujące obowiązki na:
Importera – uzgadniania wniosków importowych w zakresie typów oraz ilości sztuk sprowadzanych urządzeń. Bez wniosku importowego żaden wózek nie ma prawa wjechać na teren kraju.
Użytkownika – zgłoszenia i zarejestrowania użytkowanych wózków widłowych w odpowiednim rejonowym Urzędzie Dozoru Technicznego oraz przestrzegania wymagań UDT w zakresie eksploatacji oraz konserwacji zgodnie z ustawą o dozorze technicznym.
Natomiast nowo zakupione urządzenia mogą być wprowadzone do ruchu dopiero po odbiorze eksploatacyjnym w miejscu pracy, dokonanym przez UDT.
Konserwatora – czyli dotychczasowy technik serwisowy powinien mieć uprawnienia UDT.
Operatora – który powinien mieć odpowiednie uprawnienia do kierowania wózkami.
Wychodząc naprzeciw naszym Klientom, oferujemy pomoc w zakresie: kompletowania niezbędnej dokumentacji techniczno-ruchowej eksploatowanych wózków;
fachowego przygotowania technicznego wszystkich urządzeń oraz dokonania odbioru wózka widłowego przez inspektorów UDT.